Tổng quan

Dự án: Chung cư
Diện tích: 89 m2
Địa điểm: Quận 7
Phong cách: Neoclassic

Dự án tiêu biểu