Tổng quan

Dự án: Biệt Thự
Diện tích: 990 m2
Địa điểm: Hải Phòng
Phong cách: Neoclassic

Dự án tiêu biểu