Tổng quan

Dự án: Biệt Thự
Diện tích: 800 m2
Địa điểm: Vũng Tàu
Phong cách: Neoclassic

Dự án tiêu biểu