Tổng quan

Dự án: Skin Spa
Diện tích: 139 m2
Địa điểm: Trà Vinh
Phong cách: Minimalist

thiết kế spa đẹp
thiết kế spa đẹp

Dự án tiêu biểu