Tổng quan

Dự án: Spa cao cấp
Diện tích: 357 m2
Địa điểm: Quận 5
Phong cách: Indochine

Dự án tiêu biểu