Tổng quan

Dự án: Spa quốc tế
Diện tích: 557 m2
Địa điểm: Phú Nhuận
Phong cách: Neoclassic

Dự án tiêu biểu