Tổng quan

Dự án: Spa 5 sao
Diện tích: 940 m2
Địa điểm: Gò Vấp
Phong cách: Semiclassical

Thông 2 căn mặt tiền, trong đó 1 căn đã hoạt động kinh doanh mà vẫn giữ thống nhất 1 phong cách? Một đề bài khó được chủ đầu tư giao cho F. Interior, nhưng điều này có thể hoàn toàn giải quyết được.

Điều khó của công trình là sự đồng bộ và liên kết không gian giữa các tầng thông với căn đang hoạt động kinh doanh. Các công tác kiểm tra cải tạo mặt bằng, hiện trạng và vị trí thông tốn khá nhiều thời gian vì phải đợi tới cuối ngày khi không còn khách mới thực hiện được.

Điều khó của công trình là sự đồng bộ và liên kết không gian giữa các tầng thông với căn đang hoạt động kinh doanh. Các công tác kiểm tra cải tạo mặt bằng, hiện trạng và vị trí thông tốn khá nhiều thời gian vì phải đợi tới cuối ngày khi không còn khách mới thực hiện được.

Dự án tiêu biểu